Buổi Tham Quan Doanh Nghiệp Của Sinh Viên K60 CLC TATM

5

Ngày 21 tháng 5 năm 2024, Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức cho sinh viên K61 Chất Lượng Cao, khoa Tiếng Anh thương mại tới tham quan và thực tế tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.