Hợp Tác Quốc Tế

5

Chiều ngày 27/05/2024 tại phòng họp A901 đã diễn ra buổi họp bàn về việc hợp tác giữa Khoa Tiếng Anh Thương Mại – Trường Đại học Ngoại thương và Đại diện trường Đại học Công nghệ Queensland, Úc. Về phía trường Đại học Ngoại Thương, có sự tham gia của Trưởng phòng Hợp tác quốc tế: PGS.TS Cao Đinh Kiên, Trưởng ban Phát triển và đào tạo chương trình, Phòng QLĐT, PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh và Ban chủ nhiệm khoa Tiếng Anh thương mại: TS. Nguyễn Thị Dung Huệ – Trưởng khoa TATM, ThS. Vũ Thị Diễm Phúc – Phó trưởng khoa TATM. Về phía Đại đại diện trường Đại học Công Nghệ Queensland, Úc có sự tham gia của TS. Daniel Chin – Giám đốc khu vực Đông Nam Á . Hai bên đã tích cực trao đổi và đưa ra những phương án hợp tác hiệu quả và lâu dài. Cuộc họp đã đạt được một số nội dung hợp tác quan trọng để góp phần nâng cao tính đa dạng và hấp dẫn của chương trình đào tạo TATM.