Cơ Cấu Tổ Chức

Ban chủ nhiệm Khoa BCN Khoa chịu trách nhiệm: – Xây dựng và phát triển toàn diện Khoa – Quản lý, lãnh đạo chung toàn Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà trường giao –...

NĂNG LỰC ĐÀO TẠO; CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHUYÊN NGÀNH TATM

1. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 1.1. Đội ngũ giảng viên và cán bộ (tính tới 1/2012): - 22 giảng viên, trong đó: + 01 PGS Tiến Sỹ + 20 Thạc Sỹ, 07 NCS, 04 đang chuẩn bị làm NCS + 01...

BỔ NHIỆM TS.Nguyễn Thị Dung Huệ làm Trưởng khoa Tiếng Anh Thương Mại

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng khoa Tiếng Anh Thương Mại vào tháng 7 năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Tiếng Anh...

Các bài viết mới nhất