Thông tin chương trình trao đổi với Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng (NKUST)

28

Thông tin chương trình trao đổi với Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng (NKUST)

NKUST, thành lập ngày 1 tháng 2 năm 2018 từ việc sáp nhập ba trường đại học, là trường đại học công nghệ lớn nhất Đài Loan, nổi bật với chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Kaohsiung (NKUST) là cơ hội tuyệt vời cho sinh viên mở rộng kiến thức và kinh nghiệm quốc tế.

Trường Đại học Ngoại thương kí kết thoả thuận hợp tác với Khoa Kinh doanh quốc tế – Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng vào tháng 10 năm 2023, cụ thể:
1) Sinh viên được chọn ngôn ngữ học hoặc bằng Tiếng Anh hoặc bằng tiếng Trung khi tham gia chương trình trao đổi này. Ngoài ra, trong môi trường học tại NKUST, sinh viên có cơ hội học, thực hành và nâng cao kiến thức tiếng Trung vốn là ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên của khoa.

  • Sinh viên được chuyển điểm của các học phần học tại NKUST về FTU nếu các học phần này được công nhận tương đương.
  • Thời gian trao đổi tối đa là 1 năm học.
  • Sinh viên tham gia trao đổi được NKUST hỗ trợ chỗ ở và điều kiện học tập như quy định dành cho sinh viên NKUST.

5) Sinh viên không phải đóng thêm tiền học phí

Tìm hiểu thêm tại website thông tin liên quan tới trao đổi: https://oia.nkust.edu.tw/en/unit-8-271-5.html