CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

1. CHỨC NĂNG Khoa Tiếng Anh Thương Mại được phát triển từ Bộ môn Tiếng Anh Thương Mại (1998) và chính thức là một Khoa chuyên môn độc lập từ năm 2007. Khoa Tiếng Anh...

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Tên chuyên ngành: Tiếng Anh Thương Mại (Business English) Khoa đào tạo: Tiếng Anh Thương Mại 1. TẦM NHÌN Khoa TATM trường ĐHNT phấn đấu để trở thành một Khoa chuyên môn có năng lực tốt, có sự phát triển...

Các bài viết mới nhất