Hoàn Thành Nhiệm Vụ – Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2018

147

Trường Đại Học Ngoại Thương nói chung và khoa Tiếng Anh Thương Mại nói riêng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT Quốc Gia Tại Nam Định và tai Trường Chuyên Lê Hồng Phong từ ngày 24/6-27/6/2018 tại Tỉnh Nam Định