Hội Sinh viên TATM và K56 Xuân Hòa

246

  Ngày 15/4/2018  Hội Sinh Viên TATM đã có cuộc ‘thăm nuôi’ các người lính FBE hết sức vui vẻ trên Xuân Hoà nơi các em đi tập quân sự.

Mục đích chuyến đi: thăm các em, gắn kết tình cảm, giúp các em có thêm động lực hoàn thành thời gian tập quân sự và tăng sự hiểu biết giữa các sinh viên.