RỰC RỠ THANH XUÂN ĐÊM GALA CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN K62 THAM GIA KHÓA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ĐỢT 2 VỚI CHỦ ĐỀ “BƯU KIỆN KÝ ỨC”

10
RỰC RỠ THANH XUÂN ĐÊM GALA CUỐI KHÓA CỦA SINH VIÊN K62 THAM GIA KHÓA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ĐỢT 2 VỚI CHỦ ĐỀ “BƯU KIỆN KÝ ỨC”
Tối ngày 12/4/2024, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Đêm Gala cuối khóa “Bưu kiện ký ức” dành cho hơn 800 sinh viên K62 đợt 2 đang học tập, rèn luyện Khóa Giáo dục Quốc phòng – An ninh 247 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 (Xuân Hòa, Vĩnh Phúc).
Nguồn ảnh: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngoại thương.