THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

55

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 390 /TB-ĐHNT ngày 11 tháng 07 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương về việc xét tuyển vào hệ đại học hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương ngày 04/08/2018;

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 tại các Cơ sở đào tạo như sau:

STT Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTH01 Kinh tế

Kinh tế quốc tế

Luật

A00 24,10
A01 23,60
D01 23,60
D02 22,10
D03 23,60
D04 23,60
D06 23,60
D07 23,60
2 NTH02 Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

A00 24,10
A01 23,60
D01 23,60
D06 23,60
D07 23,60
3 NTH03 Kế toán

Tài chính- Ngân hàng

A00 23,65
A01 23,15
D01 23,15
D07 23,15
4 NTH04 Ngôn ngữ Anh D01 23,73

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

5 NTH05 Ngôn ngữ Pháp D03  22,65

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

6 NTH06 Ngôn ngữ Trung D01 23,69

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

D04  22,19

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

7 NTH07 Ngôn ngữ Nhật

 

D01 23,70

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

D06 22,20

(Điểm quy đổi theo thang điểm 30)

Ghi chú :

      – Đối  với các mã xét tuyển NTH01, NTH02, NTH03 : Các môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 1.

      – Đối với mã xét tuyển NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 : Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, các môn còn lại nhân hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo quy định theo công thức : (Điểm môn 1+Điểm môn 2+ Điểm môn ngoại ngữ*2)*3/4 + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có)+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).

  1. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở Quảng Ninh:
STT Mã xét tuyển Tên ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTH08 Kế toán

Kinh doanh quốc tế

(Các môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 1)

A00 17,00
A01 17,00
D01 17,00
D07 17,00

 

  1. Điểm trúng tuyển tại Cơ sở II- Tp. Hồ Chí Minh
STT

xét tuyển

Tên ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 NTS01  Kinh tế

Quản trị kinh doanh

(Các môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 1)

A00 24,25
A01 23,75
D01 23,75
D06 23,75
D07 23,75
1 NTS02 Tài chính-Ngân hàng

Kế toán

(Các môn trong tổ hợp xét tuyển nhân hệ số 1)

A00 23,50
A01 23,00
D01 23,00
D07 23,00

 

* Lưu ý:

  1. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của trường từ 17h00 ngày 06/08/2018 và các kênh thông tin khác theo quy định:
  1. Thí sinh trúng tuyển đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc từ ngày 07/08/2018 đến 17h00 ngày 12/08/2018 theo một trong hai hình thức dưới đây:
  • Nộp trực tiếp tại Cơ sở Hà Nội hoặc Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh:

Thí sinh trúng tuyển Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh nộp tại:

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương

Địa chỉ :Số 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 32595158; Fax : (024).38343605.

Thí sinh trúng tuyển Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh nộp tại:

Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 106, dãy nhà A, số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: (028) 35127254; Fax: (028) 35127255.

  • Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện trước 17h ngày 12/08/2018 (tính theo dấu bưu điện) kèm theo 01 phong bì dán tem và ghi đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại của thí sinh tại nội dung người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.
  1. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường sẽ nhận giấy báo trúng tuyển khi nộp. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi qua đường bưu điện sẽ nhận giấy báo trúng tuyển qua đường bưu điện.
  2. Thí sinh trúng tuyển đăng ký ngành và chuyên ngành từ ngày 08/08/2018 đến hết 17h00 ngày 17/08/2018. Thí sinh theo dõi hướng dẫn đăng ký chuyên ngành trên giấy báo trúng tuyển và trên website của trường.
  3. Thời gian nhập học: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 22/08/2018 (thời gian nhập học cụ thể của từng thí sinh được ghi trong giấy báo trúng tuyển).

Trân trọng thông báo!