Thông báo học bổng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm học 2019-2020

53

Năm học 2019-2020, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục trao tặng 20 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Ngoại thương với tổng giá trị là 200.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng), mỗi suất trị giá 10 triệu VNĐ (Mười triệu đồng)
1. Đối tượng
– Sinh viên các chuyên ngành hệ đại học chính quy.
– Ưu tiên các SV chưa nhận học bổng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác và Vietcombank
2. Tiêu chí
– Thành tích học tập học kỳ 1, 2019-2020 từ 8.0/10 hoặc 3,2/4 trở lên (yêu cầu bắt buộc)
– Tổng số tín chỉ tích lũy học kỳ 1, 2019-2020 từ 15 tín chỉ trở lên (yêu cầu bắt buộc)
– Điểm trung bình chung các môn học của học kỳ trước liền kề đạt tối thiểu từ 8.0/10 hoặc 3,2/4 trở lên, có hạnh kiểm tốt (yêu cầu bắt buộc, tiêu chí phụ để xét học bổng)
– Trong cùng thời điểm, không tham gia/nhận các chương trình học bổng khác
– Sinh viên đạt thành tích trong các cuộc thi trong nước/quốc tế liên quan đến chương trình học tập/nghiên cứu tại nhà trường …Các thành tích này được thể hiện bằng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ tương đương khác có xác nhận của cơ quan/tổ chức trong nước/quốc tế đã tổ chức cuộc thi (nếu có).
– Sinh viên tích cực tham gia và có các hoạt động nổi bật đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng (nếu có).
3. Link đăng ký và thời hạn xét chọn và thông báo danh sách nhận học bổng
– Link đăng ký: https://bit.ly/Vietcombank_1920
– Thời hạn đăng ký theo link: hết thứ 2 ngày 11/05/2020
– Thời gian công bố danh sách nhận học bổng: 12/05/2020
– Link kiến nghị học bổng: https://bit.ly/Kiennghihocbong

4. Hồ sơ học bổng (xếp theo thứ tự và DẬP GHIM THÀNH BỘ HỒ SƠ, KHÔNG CẦN TÚI ĐỰNG HS)
Sau khi công bố danh sách nhận học bổng, đề nghị sinh viên có tên trong danh sách gửi hồ sơ nhận học bổng về phòng QLĐT (thầy Nam), hồ sơ bao gồm:
– Bảng điểm TBC học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 (Bản gốc, cấp tại P.QLĐT).
– Bảng điểm TBC học tập học kỳ 2, năm học 2018-2019-2018 (Bản gốc, cấp tại P.QLĐT).
– Chứng nhận các cuộc thi, chứng nhận tham gia các chương trình tình nguyện, hoạt động xã hội… trong 5 năm gần đây (Nếu có, Bản foto).
– Thẻ sinh viên (bản foto).