Thông báo về việc không đến trường học đối với tất cả sinh viên đi từ vùng dịch trở về từ ngày 08/7/2020

44

Thực hiện Văn bản số 775/UBND – TB thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID-19) – phiên họp số 43;

Nhà  trường yêu cầu tất cả sinh viên đi Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch khác trở về từ ngày 08/7/2020 không đến trường học từ ngày 30/07/2020 cho đến khi có thông báo mới. Nhà trường sẽ có các biện pháp hỗ trợ sinh viên trong việc tiếp tục học tập kỳ hè, cụ thể:

  1. Về việc học tập và kiểm tra giữa kỳ: giáo viên phụ trách lớp thực hiện các biện pháp hỗ trợ trực tuyến cho sinh viên.
  2. Về việc thi kết thúc học phần: sinh viên sẽ thi tập trung tại trường khi sinh viên đáp ứng đầy đủ các quy định và điều kiện phòng dịch.