Thực tập tại Khách sạn Janu – Tokyo – Nhật Bản

38
Chúc mừng 3 sinh viên Khoa TATM chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng cao: Nguyễn Khánh Linh, Trần Thanh Tùng (Chương trình tiêu chuẩn K59) và Lương Quỳnh Anh (Chương trình Chất lượng cao K60) đã trúng tuyển Chương trình đi Thực tập tại Khách sạn Janu – Tokyo – Nhật Bản. Khách sạn Janu là khách sạn hạng 5 sao, có vị trí ở tại quận Azabudai năng động bậc nhất Tokyo. Janu thuộc hệ thống khách sạn hạng sang, cùng một chủ sở hữu với Aman Resorts, hệ thống resorts sang trọng bậc nhất thế giới.
Chương trình thực tập đánh dấu lần đầu hợp tác của Khoa Tiếng Anh Thương Mại và Công ty cổ phần phát triển nhân lực và công nghệ thông tin ITM. Sau khi kết thúc thực tập, trên cơ sở đánh giá toàn diện Báo cáo thực tập do Sinh viên nộp và Đánh giá của doanh nghiệp tiếp nhận thực tập, sinh viên sẽ được xác nhận hoàn thành 3 tín chỉ của học phần Thực tập giữa khóa hoặc 6 tín chỉ của học phần Thực tập tốt nghiệp của Chương trình đào tạo Tiếng Anh Thương Mại.