Tọa đàm khoa học khoa TATM – Tháng 12/2019

84

Thứ 2 ngày 2/12/2019 tại khoa Tiếng Anh thương mại (B303) đại học Ngoại Thương đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học về chủ đề “Large group Teaching” với các bài trình bày của Tiến sĩ Wayne Bailey đại học Huddersfield, ThS Nguyễn Thị Minh Hằng, ThS Nguyễn Thị Hiền Hòa.

Tọa đàm thảo luận các vấn đề giảng viên thường gặp phải khi dạy các lớp có sĩ số lớn, đồng thời đưa ra các chia sẻ kinh nghiệm giảng viên đã áp dụng để quản lý lớp có sĩ số lớn và mang lại hiệu quả học tập tốt nhất.