Tọa đàm khoa học: Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên TATM theo 2 định hướng: Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế

56

Tọa đàm tổ chức lúc 10:00- 11:30, thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2022 tại B309

Chương trình có sự tham gia của Giáo sư ngành Chiến lược quốc tế John Anchor – Nguyên trưởng khoa Quốc tế – Trường kinh doanh – Đại học Huddersfield và sinh viên khoa TATM. Khoa Tiếng Anh thương mại đã có buổi đón tiếp tại văn phòng khoa B303.

TS Nguyễn Thị Dung Huệ có phát biểu chào đón và đánh giá cao sự hợp tác giữa Đại học Huddersfield với khoa Tiếng Anh thương mại nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Tọa đàm diễn ra sôi nổi với các phần tham luận và hỏi đáp với sinh viên khoa TATM tại B309.

Tham luận 1 “Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại theo định hướng Quản trị kinh doanh” trình bày bởi ThS.  Lê Thanh Thủy – Khoa Tiếng Anh Thương mại.

“Triển vọng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại theo định hướng Kinh doanh quốc tế” trình bày bởi ThS. Đoàn Bích Thảo – Khoa Tiếng Anh Thương mại.

Tham luận 3: Xây dựng lộ trình phát triển bản thân cho sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại trình bày bởi ThS.  Vũ Thị Phương Anh – Khoa Tiếng Anh Thương mại.