VIRTUAL TRADE FAIR – EHQ CLASS 2 DECEMBER 2021

197

Với môn học NÓI NÂNG CAO tại khoa Tiếng Anh Thương Mại, các bạn sinh viên năm đã tích lũy nhiều những kỹ năng thuyết trình, hội họp hấp dẫn. Gắn liền với môn học ý nghĩa đó là một dự án Trade Fair vô cùng sôi động, ý nghĩa và hữu ích. Tuy nhiên, do đại dịch, sinh viên lớp Anh 2 chương trình Chất Lượng Cao khoa Tiếng Anh Thương Mại (EHQ English 2) đã sáng tạo thực hiện một buổi Virtual Trade Fair trên microsoft teams cùng giảng viên Tiến sĩ Văn Thị Minh Huyền, phụ trách giảng dạy môn học NÓI NÂNG CAO CỦA LỚP. Trong buổi Trade Fair, có 5 nhóm trình bày về sản phẩm của nhóm và những thông tin rất hữu ích về sản phẩm. Và sau đó khách hàng (virtual customers) đã bình chọn cho sản phẩm của các nhóm. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Trade Fair.