THÔNG BÁO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THỬ HỆ THỐNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN

667
THÔNG BÁO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THỬ HỆ THỐNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN
Từ ngày 04/04/2021 chính thức mở đăng ký xét tuyển thử Hệ thống xét tuyển đại học trực tuyến qua đường link: http://tuyensinh.ftu.edu.vn/