Điểm Chuẩn Khoa Tiếng Anh Thương Mại Trường Đại Học Ngoại Thương Trong Những Năm Gần Đây

512

Đại học Ngoại Thương là một trong những trường Đại học đứng đầu cả nước với chất lượng đầu vào khá cao. Điểm chuẩn khối D1 (Toán, Văn, Anh) (CS phía Bắc) nhìn chung khá cao (năm 2014 là từ 22 đến 23,5), và khoa Tiếng Anh Thương Mại cũng không phải là ngoại lệ. Từ khi thành lập đến nay, điểm xét tuyển Khoa Tiếng Anh Thương mại khá ổn định, chỉ giao động nhẹ (từ 0,5 đến 1 điểm).


Dưới đây là thống kê cụ thể điểm đầu vào của khoa trong 5 năm gần đây:

Năm 2010 2011 2012 2013 2014
Điểm chuẩn 29 29 30 30 30

Môn tiếng Anh nhân hệ số 2