Dự án Marketing kết hợp Blind Link

59

Trong học phần Ngôn ngữ kinh tế thương mại 4: Nguyên lý Marketing TAN408.2 (2022-2023), các bạn sinh viên đã thực hiện Dự án Marketing của mình cùng Doanh nghiệp xã hội Blind Link với chuỗi Omamori Spa. Các bạn sinh viên đã được truyền cảm hứng qua chia sẻ của Người sáng lập Blind Link chị Nguyễn Thị Hương và các tình nguyện viên của Global Volunteers – người hỗ trợ các kĩ thuật viên khiếm thị tại Omamori Spa học tiếng Anh và đã có khoảng thời gian gắn bó với những KTV khiếm thị tại đây.

Các em cũng được tham quan cơ sở Omamori Spa tại 52/28 Tô Ngọc Vân cũng như tiếp xúc với các hoạt động đào tạo của kĩ thuật viên khiếm thị tại đây.

 

Các em sinh viên cũng tiến hành những phỏng vấn khách hàng nước ngoài thường xuyên sử dụng dịch vụ tại Omamori Spa 48 Ngõ Huyện.

Kết thúc dự án các em có những sản phẩm trình bày để chia sẻ giữa các nhóm và với các giảng viên khoa Tiếng Anh thương mại và anh Tình – phụ trách đào tạo và nhân sự tại Omamori Spa.