Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi SVNCKH năm 2023

99

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2023 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, Kèm theo Quyết định số 3522/ĐHNT ngày 22 tháng 11 năm 2022. Chi tiết xem tại Kế hoạch Cuộc thi SVNCKH 2023.

Sinh viên đăng kí trước ngày 30/12/2022 để tham dự vòng sơ khảo tại đây

Khoa Tiếng Anh thương mại sẽ công bố Danh sách công trình tham dự vòng sơ khảo và phân công GVHD trước 06/01/2023.

Các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại đây.