Giới thiệu Chương trình Đào tạo Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

1092

GIỚI THIỆU CHUNG

Chuyên ngành TATM đã thành lập được 18 năm tính đến năm 2018

Chuyên ngành TATM của trường ĐHNTđã được định vị trên bản đồ các trường ĐH có đào tạo cùng chuyên ngành và được xã hội đánh giá cao


 THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH (TRONG 4 NĂM)

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 150

•Các môn kỹ năng và môn chuyên môn giảng dạy bằng tiếng Anh: 102 tín chỉ, chiếm 68%

•Báo cáo thực tập giữa khóa và khóa luận TN: 15 tín chỉ, chiếm 10%

•Các môn học khác bằng tiếng Việt: 33 tín chỉ, chiếm 22%.

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối kiến thức cơ sở

– Luyện âm, Nghe, Nói, Đọc, Viết,

– Tiếng Anh Thương Mại,

– Ngữ âm học, Từ vựng học, Cú pháp học

Khối kiến thức văn hoá-văn học

– Văn học Anh – Mỹ

– Văn hoá Anh – Mỹ

– Văn hóa giao tiếp kinh doanh

Khối kiến thức chuyên ngành

– Biên dịch, Phiên dịch

– Nguyên lý kinh tế

– Kinh doanh quốc tế

– Marketing quốc tế

– Tài chính

– Giao tiếp kinh doanh (Thư tín + Hợp đồng)

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Xây dựng chuẩn đầu ra

2.Xây dựng nội dung đào tạo

3.Đánh giá chương trình: Lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên & nhà tuyển dụng

4.Cải tiến chương trình

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

– Cập nhật của các nước tiên tiến

– Hấp dẫn và phù hợp với trình độ

– Có tính thực tiễn cao

–  Tất cả đều bằng tiếng Anh & được giảng dạy bằng tiếng Anh

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lấy ý kiến phản hồi nghiêm túc & khách quan từ hai nguồn:

– Cựu sinh viên khoa TATM thông qua hình thức điều tra trực tuyến trên diện rộng

– Các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp

Phản hồi của cựu sinh viên

– Nghiên cứu năm 2006 với 145 sinh viên các khóa K38 – K41

– Dựa trên kết quả nghiên cứu, chương trình đào tạo TATM được bổ sung và cải tiến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội & các nhà tuyển dụng.

ĐÁNH GIÁ VỀ KIẾN THỨC THU ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Không hài lòng Trung lập Hài lòng Rất hài lòng
13% 28% 54% 5%

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ NĂNG THU ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Không hài lòng Trung lập Hài lòng

Rất hài lòng

6% 13% 67% 14%

Đánh giá của các nhà tuyển dụng

Thông qua phỏng vấn trực tiếp với đại diện một số nhà tuyển dụng thuộc những lĩnh vực có sử dụng nhiều sinh viên tốt nghiệp TATM

Nhìn chung các nhà tuyển dụng đều đánh giá cao sinh viên TATM đã tốt nghiệp:

• Thị trường lao động cho thấy nhu cầu cần các sv tốt nghiệp ĐH Ngoại thương với khả năng TA tốt luôn cao.

Tiếng Anh cơ bản & Tiếng Anh TM tốt

Có khả năng:

– Xử lý tài liệu bằng tiếng Anh nhanh, chính xác

– Xử lý được tài liệu với nhiều nội dung khác nhau, đăc biệt là các vấn đề liên quan tới kinh tế, thương mại

– Tiếp cận vấn đề đúng hướng

Kỹ năng

– Thuyết trình, làm việc cá nhân, làm việc nhóm tốt

– Tư duy rõ ràng, mạch lạc

– Thu thập, xử lý tài liệu tốt

– Giao tiếp (bằng văn nói & văn viết) tốt

Kiến thức nền

– Rộng về văn hóa xã hội

– Sâu về kinh tế thương mại