HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TATM – NĂM HỌC 2021-2022

60

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, tại phòng hội thảo Liên Việt Trường Đại học Ngoại thương, đã diễn ra hội thảo khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại. Hội thảo là hoạt động thường niên của Khoa, nhằm tạo môi trường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của giảng viên Khoa, giảng viên các Khoa khác trong Trường, mà còn thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của sinh viên, và nghiên cứu giữa giảng viên và sinh viên. Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp, hiệu quả với các bài thuyết trình cùng sự tương tác sôi nổi giữa các diễn giả là các giảng viên trong Khoa, và các giảng viên các Khoa Ngoại Ngữ khác trong nhà trường cùng các em sinh viên.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo.