Hội nghị Đối thoại giữa Khoa Tiếng Anh Thương mại và sinh viên 2023

26

Vào hồi 17h30 ngày 13 tháng 03 năm 2023, Hội nghị Đối thoại giữa Khoa Tiếng Anh Thương mại và sinh viên 2023 diễn ra trên nền tảng MS Teams. Mục đích của Hội nghị để lắng nghe và giải đáp thắc mắc của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảng dạy và đào tạo của Nhà trường; trên cơ sở các ý kiến của sinh viên, Nhà trường có những điều chỉnh, thay đổi phù hợp đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của sinh viên.

Trưởng khoa TATM TS Nguyễn Thị Dung Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị lắng nghe ý kiến của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường. Hội nghị trao đổi và thảo luận trên cơ sở các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của sinh viên.