Hội Sinh Viên Khoa Tiếng Anh Thương Mại

125

Hội Sinh Viên Khoa Tiếng Anh Thương Mại đại diện cho sinh viên khoa Tiếng Anh Thương Mại, vì lợi ích của sinh viên. Đồng phục của hội gam màu chủ đạo là màu vàng, với lô gô của hội trùng với màu lô gô của khoa TATM, thể hiện sự sáng tạo, thông minh, cá tính và đầy nhiệt huyết của sinh viên khoa TATM. Dưới đây là một số gương mặt của hội sinh viên và giảng viên khoa TATM tại hội nghị khoa học thường niên của Khoa.