14h00 ngày 19/6 buổi hội nghị khoa học: Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy và Học Tập tại Khoa Tiếng Anh Thương Mại đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Đại diện các khoa và các phòng ban, Giảng viên Khoa Tiếng Anh Thương Mại và các em sinh viên quan tâm. Trong buổi hội Thảo, cô Tiến Sỹ Nguyễn Thị Dung Huệ đã có thuyết trình một cách rất chi tiết, thực tế và bổ ích về “Giải Pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các ngành ngôn ngữ thương mại tại trường Đại Học Ngoại Thương” với sự thảo luận và hỏi đáp sôi nổi của các đại biểu tham dự. Tiếp đó, Thạc sỹ Lê Bích Thuỷ chia sẻ về bài viết của mình với tên tiêu đề “Khai Thác bài tập về nhà để tăng hiệu quả học ngoại ngữ ở bậc đại học”. Cuối cùng, nhóm sinh viên NCKH Khoá 54 TATM có bài trình bày về “External impacts on FBE students’ motivation and engagement in classes.” .