Thông tin giảng viên Văn Thị Minh Huyền

298

Tiến sĩ Văn Thị Minh Huyền

Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ thương mại – Khoa Tiếng Anh thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: Phát triển nguồn nhân lực, sự gắn kết của nhân viên, khởi nghiệp, giảng dạy kinh doanh, phát triển nghề nghiệp, phát triển liên văn hóa

 

Dr. Huyen Thi Minh Van

Role: Lecturer

Email: huyen.van@ftu.edu.vn

Areas of Teaching and Research: Human resource development, employee engagement, business education, entrepreneurship, intercultural development, career development