Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung Huệ

1181

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ

Chức vụ: Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại

(84) (4) 38356 800 (Ext: 686)

ntdhue@yahoo.com 

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Dựa trên Phụ lục V, Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung Huệ                              Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1975                Nơi sinh: Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ                                                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                              Năm, nước nhận học vị:2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                        Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Tiếng Anh Thương mại- Đại học Ngoại thương

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng B303, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương

Ngành học: Kinh tế đối ngoại

Nước đào tạo: Việt Nam                                             Năm tốt nghiệp: 1997

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                         Năm tốt nghiệp: 1996

 

  1. Sau đại học
  • Diploma chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụng             Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo : Singapore

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân

Tên luận văn: “Vietnam’s textile and garment export industry”

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Năm cấp bằng: 2012                                 Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại thương

Tên luận án: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh nhập kinh tế quốc tế”

 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Pháp

 

Mức độ sử dụng: Khá

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1997-nay Trường Đại học Ngoại thương Giảng viên dạy Nguyên lý kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Thư tín thương mại và Hợp đồng mua bán quốc tế

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
Nghiên cứu hành vi mua của người tiêu dùng Việt Nam qua Facebook Hoàn thành 10/2017 Cấp Bộ Thành viên
Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các ngành Ngôn ngữ Thương mại tại trường Đại học Ngoại thương Hoàn thành 6/2018 Cấp Trường Chủ nhiệm
Ứng dụng các trang mạng tương tác vào hoạt động dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại thương Bắt đầu 2016 Cấp Trường Thành viên
Vận dụng nguyên lý kinh tế học trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm đề xuất hiệu chỉnh một số văn bản chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường Việt Nam Hoàn thành 2012 Cấp Bộ Thành viên
  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các ngành ngôn ngữ thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương. 6/2018 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
2. Tổng quan về chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương hướng tới tính thực tiễn và hướng nghiệp 6/2017 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
3. Nâng cao năng lực giảng viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khoa Tiếng Anh Thương mại, trường Đại học Ngoại thương 6/2017 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
4 Thai experience in tourism destination development

 

07/2016 Hội thảo quốc tế  “Phát triển bền vững du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt nam”, Đà Nẵng.
5 Nâng cao ý thức tự học của sinh viên TATM, trường Đại học Ngoại thương qua hoạt động làm việc nhóm trong môn Kinh doanh quốc tế 01/2016 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
6 Mô hình Tiếng Anh cộng đồng tại Việt Nam 01/2016 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
7 Phát triển công tác giáo viên phản hồi bài viết của sinh viên trong các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành của sinh viên tiếng Anh Thương mại 01/2015 Hội Nghị Khoa học cấp trường của Trường Đại học Ngoại Thương.
8 Một số biện pháp ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở Khoa Tiếng Anh Thương mại trường Đại học Ngoại thương 04/2014 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
9 Ứng dụng phương pháp sơ đồ hóa bài giảng trong việc giảng dạy môn Nguyên lí kinh tế 11/2012 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại, Đại học Ngoại thương.
10 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam 04/2012 Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 47/2012, Trường Đại học Thương mại.
11 Chính sách thuế và chi tiêu công cho mục tiêu bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam 9/2012 Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số đặc biệt tháng 9/2012, Trường Kinh tế Quốc dân.
12 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 12/2012 Sách tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2012.
13 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực 08/2011 Tạp chí Khoa học Thương mại Số 43, Trường Đại học Thương mại
14 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dệt may của một số quốc gia trên thế giới 2011 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Số 48/2011, Trường Đại học Ngoại Thương
15 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam 2011 Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”, thành phố Hồ Chí Minh.
16 Teachers’ written feedback on first-year students’ writings at FTU Hanoi 2011 Hội thảo quốc tế, Cambodia 2011
17 Tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn: nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên dạy tiếng Anh 09/2010 Hội nghị khoa học Khoa Tiếng Anh Thương mại: Đào tạo TATM trong xu thế hội nhập, ĐHNT
18 Tác động tương hỗ giữa công nghiệp hỗ trợ và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học về phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan và Malaysia đối với Việt Nam 10/2009 Hội thảo quốc tế, Hà Nội 2009 .
19 Rèn luyện tư duy phê phán trong môn học Kinh doanh quốc tế 2007 Hội thảo khoa học cấp trường “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, Đại học Ngoại thương.

 

20 Phát triển nghề nghiệp: Một nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên ngoại ngữ 2010 Hội nghị khoa học khoa TATM – ĐHNT
21 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam: Từ kinh nghiệm của thế giới 2007 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 43 – ĐHNT
22 Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của một vài nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2007 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 48 – ĐHNT
23 Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 04/2006 Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Số 15 (106)
24 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với hàng thủy sản nhập khẩu 04/2006 Thông tấn xã, Số 2164 (366).
25 Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khu vực Đông Á 05/2006 Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 17 – ĐHNT
  1. THAM GIA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (hướng dẫn NCS)
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
Phou Khao Bảo hộ thương mại một cách hợp lý trong bối cảnh Lào là thành viên của WTO Đại học Ngoại thương 2015 Giáo viên hướng dẫn 2
Hạnh Đại học Ngoại thương 2018 Giáo viên hướng dẫn 2
Xác nhận của cơ quan ………., ngày       tháng       năm

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

 

 

  1. Nguyễn Thị Dung Huệ

 

gôn ngữ ứng dụng, SEAMEO – RELC, Singapore

1998-2000: Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh tế phát triển – Dự án Cao học Kinh tế Phát triển Hà lan – Việt Nam – Đại học Kinh tế Quốc dân

1992-1997: Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương Hà Nội

1992-1996: Cử nhân tiếng Anh – Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÁC

5/2005-9/2005: Thực tập sinh về Ngôn ngữ, Old Dominion University, Virginia, USA

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

9/2011-tới nay: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại, Chủ nhiệm Bộ Môn Kinh Doanh Quốc tế, giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

6/2007-9/2011: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Chủ nhiệm Bộ Môn Kinh Doanh Quốc tế, giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

2006-nay: Đại học Quốc gia Hà Nội  – Giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

7/1997-6/2007: Đại học Ngoại thương Hà Nội – Giảng viên môn Kinh doanh Quốc tế và Nguyên lý Kinh tế

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Nguyễn Thị Dung Huệ (2006), Công nghiệp phụ trợ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Binh Dương, Số 15 (106).

2. Nguyễn Thị Dung Huệ (2006), Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Mỹ đối với hàng thủy sản nhập khẩu, Thông tấn xã Việt Nam, số 2164 (366).

3. Nguyễn Thị Dung Huệ (2006), Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khu vực Đông Á, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương, số 17.

4. Nguyễn Thị Dung Huệ (2009), Tác động tương hỗ giữa công nghiệp hỗ trợ và đầu tư trực tiếp nước ngoài: Bài học về phát triển công nghiệp hỗ trợ của Thái Lan và Malaysia đối với Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm của Nhật Bản và một số nước Châu Á”, Hà Nội, tháng 12/2009

5. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), Vận dụng nguyên lý kinh tế học trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm đề xuất hiệu chỉnh một số văn bản chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường Việt Nam, Đề tài cấp bộ do PGS. TS Hoàng Yến chủ trì đang thực hiện, Hà Nội.

6. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong khu vực, Tạp chí Khoa học Thương mại, Trường Đại học Thương mại, số 43.

7. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) dệt may của một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương, số 47.

8. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2011.

9. Phản biện Sách dịch “Financial Markets and Institutions”, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 2011.

10. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), “Teachers’ written feedback on first-year students’ writings at FTU Hanoi”, Hội thảo quốc tế, Cambodia 2011.

11. Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), “Rèn luyện tư duy phê phán trong môn học Kinh doanh quốc tế“, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 26.