Tình nguyện viên từ Global Volunteers hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và giao lưu văn hoá tại khoa TATM

84

Trong 2 tuần từ 31.10 tới 11.11, Khoa Tiếng Anh Thương mại tiếp nhận 11 tình nguyện viên, là các kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – kế toán của 1 doanh nghiệp Mỹ, thông qua tổ chức Global Volunteers, đến hỗ trợ giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và giao lưu văn hoá với giảng viên và sinh viên khoa TATM.

Sinh viên đã có những giờ học hết sức sinh động, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các chuyên gia, bước đầu chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai.