TỌA ĐÀM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH

56

Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2023, Khoa Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại thương đã tổ chức tọa đàm một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong kinh doanh – lý thuyết và thực tiễn. Trong tọa đàm, giáo sư Wang Tien – Chin, Khoa Kinh doanh Quốc tế, ĐH Khoa học Công nghệ quốc gia Cao Hùng, Đài Loan đã chia sẻ và thảo luận cùng các Thầy Cô khoa Tiếng anh Thương mại và các sinh viên về một số phương pháp nghiên cứu định lượng thông dụng trong kinh doanh. Mục đích nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của sinh viên khoa Tiếng Anh Thương mại.

Tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp với một số kết quả nhất định. Sau đây là một số hình ảnh đến từ tọa đàm