Chương trình Internship tại Khách sạn Janu Tokyo dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

55

Sinh viên chương trình Tiếng Anh thương mại có đc cơ hội đi thực tập được trả lương và trải nghiệm Nhật Bản đồng thời Khoa TATM đang tiến hành thủ tục công nhận tương đương thực tập giữa khóa với thời gian thực tập 3 tháng, thực tập cuối khóa nếu từ 6 tháng trở lên.
Phía Khách sạn JANU vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ để tổ chúc phỏng vấn đợt sau, dự kiến PV sớm nhất là 23/10 để kịp để nộp CV, giải đáp thông tin, thực hiện sơ tuyển và tổ chức ôn luyện phỏng vấn, SV Khoa TATM liên hệ đăng kí với GVCN trước 22/10.