Chương trình hè tại Đại học Minnesota Duluth (UMD)

26
Khoa Tiếng Anh thương mại trân trọng giới thiệu . Sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại tham gia kì hè năm học 2022-2023 đã để lại nhiều ấn tượng tốt, năm nay bên cạnh khoá học Managing for Superior Outcomes: Leadership Skills for the New Normal, trường College of Arts, Humanities, & Social Sciences thuộc UMD cũng có các khoá học hè ngắn hạn (Chi tiết xem thêm trong ảnh)
Để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học hè ngắn hạn tại Mỹ mời xem tại link https://lsbe.d.umn.edu/lsbesummerinstitute
Sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại đăng kí với Giáo viên chủ nhiệm để tổng hợp danh sách tại khoa trước 31/3/2024.