Gặp gỡ với tổ chức Global Volunteers 13/9/2019

213

Ngày 13/9/2019 tại A806, TS Nguyễn Thị Dung Huệ Trưởng khoa Tiếng Anh thương mại, ThS Vũ Thị Diễm Phúc phó trưởng bộ môn Ngôn ngữ kinh tế thương mại cùng đại diện của Phòng Hợp tác quốc tế TS. Đào Thị Thu Hà phó phòng Hợp tác quốc tế và TS Hoàng Thị Hòa trưởng khoa Tiếng Anh chuyên ngành đã có buổi gặp mặt với đại diện của tổ chức tình nguyện viên quốc tế Global Volunteers ông Bud Philbrook và bà Wang BaoLi.

Global Volunteers (website https://globalvolunteers.org/) là tổ chức tình nguyện viên quốc tế được thành lập từ năm 1984, cung cấp tình nguyện viên giữa nhiều quốc gia trên thế giới.

Nội dung của buổi gặp: các bên trao đổi về việc tiếp nhận tình nguyện viên, kế hoạch tiếp nhận và công tác đảm bảo chất lượng chuyên môn, đánh giá hiệu quả công việc.