Giới thiệu về Mạng lưới sinh viên Tiếng anh Thương mại (BESN)

294

1. Tên tổ chức

Mạng lưới sinh viên Tiếng Anh thương mại – Trường Đại học Ngoại Thương

Tên viết tắt: BESN – Business English Students Network

2. Nhiệm vụ cốt lõi

– Tạo môi trường rèn luyện nâng cao kỹ năng ngành Tiếng anh Thương Mại

– Xây dựng đội ngũ sinh viên Tiếng anh Thương Mại trẻ trung, năng động, sáng tạo, có tư duy và năng lực làm việc tốt

– Đại diện cho tiếng nói của sinh viên Tiếng anh Thương Mại

– Gắn kết các thế hệ sinh viên và giảng viên Tiếng anh Thương Mại

– Quảng bá hình ảnh khoa Tiếng anh Thương Mại tới cộng đồng học sinh sinh viên và các nhà tuyển dụng

3. Tầm nhìn

– Trở thành tổ chức đại diện uy tín, chất lượng hàng đầu trong việc phát triển năng lực và quảng bá hình ảnh sinh viên Tiếng anh thương mại

4. Các giá trị cốt lõi

Chủ động – Gắn kết – Trách nhiệm