TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC TASMANIA VÀ ĐHNT

82

 TỌA ĐÀM ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA MỘT SỐ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC TASMANIA VÀ ĐHNT

  1. Mục đích của hội thảo: Tọa đàm này giúp sinh viên có thêm cơ hội lựa chọn chương trình học.
  2. Thời gian và địa điểm dự kiến: 14h, thứ 2 ngày 17 tháng 09 năm 2018, tại phòng Hội thảo Liên Việt – Đại học Ngoại thương.
  3. Thành phần khách mời: Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, giảng viên khoa TATM và những người quan tâm.
  4. Nội dung: Đại diện trường Tasmania, ông Anthony McHugh giới thiệu về trường và các khóa học. Đại diện khoa TATM, TS.Nguyễn Thị Dung Huệ và ThS Vũ T Diễm Phúc giới thiệu chương trình chuyên ngành TATM. Đại diện các khoa: Giới thiệu các chương trình của các chuyên ngành liên quan
  • Cùng thảo luận:

+ Đánh giá sự tương thích trong các chuyên ngành

+ Định hướng công tác Đánh giá sự tương thích trong các chuyên ngành của ĐHNT và ĐH Tasmania

+ Thảo luận xây dựng các khóa học đặc thù tại Tasmania cho sinh viên ĐHNT

+ Lập kế hoạch hành động để thực hiện hợp tác

Hội Thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Một số hình ảnh của hội Thảo