Đề án Tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương 2020

Chi tiết xem tại đây. Các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại được trích đăng dưới đây. ...

Thông tin giảng viên Vũ Thị Phương Dung

  Email: dungvtp@ftu.edu.vn GV Vũ Thị Phương Dung, NCS ngành Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới, , hiện đang giảng dạy các học phần Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ...

Lịch sử phát triển và hình thành

Cùng với sự ra đời của Trường Đại học Ngoại thương, trước đây thuộc Bộ Ngoại thương Việt Nam, Khoa Tiếng Anh đã được thành lập và có bề dày lịch sử và phát...

Cấu trúc chương trình đào tạo cử nhân TATM

Cấu trúc chương trình 148 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó:   Số tín chỉ Tỷ trọng 1.     Kiến thức giáo dục đại cương 40   27    % 2.     Kiến thức giáo dục...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

1. CHỨC NĂNG Khoa Tiếng Anh Thương Mại được phát triển từ Bộ môn Tiếng Anh Thương Mại (1998) và chính thức là một Khoa chuyên môn độc lập từ năm 2007. Khoa Tiếng Anh...

BỔ NHIỆM TS.Nguyễn Thị Dung Huệ làm Trưởng khoa Tiếng Anh Thương Mại

TS. Nguyễn Thị Dung Huệ chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng khoa Tiếng Anh Thương Mại vào tháng 7 năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Tiếng Anh...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 2017

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Học phần Tiếng Anh Cơ Bản 1 (Basic English 1) Tên học phần: Tiếng Anh Cơ Bản 1 (Basic English 1) Mã học phần: TAN103 Khoa: Tiếng Anh Thương Mại Bộ môn phụ...

Các bài viết mới nhất