Thông báo cuộc thi SVNCKH năm 2024 cấp đơn vị

366

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2024 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3666/ĐHNT ngày 25 tháng 10 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Cuộc thi SVNCKH của trường Đại học Ngoại thương bao gồm cuộc thi SVNCKH cấp Đơn vị và cuộc thi SVNCKH cấp trường.

Sinh viên đăng kí trước ngày 24/11/2022 để tham dự cuộc thi SVNCKH cấp Đơn vị tại đây

Khoa Tiếng Anh thương mại sẽ công bố Danh sách công trình tham dự vòng sơ khảo và phân công GVHD trước 30/11/2023.

Các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại đây.